Odprava

Jambo Kenya!

Smo skupina štirih mladih angažiranih prostovoljcev, ki se od oktobra do decembra 2018 odpravlja na humanitarno – medicinsko odpravo v Kenijo, natančneje v vasico Majiwa. Delovali bomo pod okriljem Sekcije za tropsko in potovalno medicino.

 

Zakaj prav v Kenijo?
Zakaj smo se odločili prav za Kenijo? Iz več razlogov. Humanitarno-medicinske odprave v vasi Majiwa obstajajo že vrsto let, v zadnjih letih pa so tam odprave skozi celo leto in s tem zagotavljajo kontinuiteto zdravstvene oskrbe tamkajšnjih prebivalcev. Tako je zdravljenje uspešnejše, poznavanje ljudi in primerov boljše, hkrati pa ozaveščanje prebivalstva učinkovitejše. Poleg tega smo imeli tudi željo po čim bolj samostojnem delu, torej delu izven bolnišnice. Prepričala nas je tudi celotna kenijska in kulturna raznolikost, ter čut do pomoči sočloveku.

Delujemo pod Sekcijo za tropsko  in potovalno medicino, ki že vrsto let organizira humanitarno-medicinske odprave v Afriko (Kenija, Zambija, Uganda in Madagaskar). Glavno načelo naše odprave in Sekcije za tropsko in potovalno medicino je neprofitnost. Vsa zbrana sredstva se porabijo izključno za zagotavljanje in izboljševanje zdravstvene oskrbe revnejših predelov tropskih držav. Porabo sredstev nadzira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

Zakaj Jambo Kenya? Jambo v Svahiliju pomeni živijo! 😀