Finančni načrt

Zdravila, sanitetni material in medicinska oprema 6.000 EUR
Oskrba bolnikov (prevoz do bolnišnice, preiskave, hospitalizacije) 1.000 EUR
Medicinsko osebje in prevajalci 1.500 EUR
Cepiva in antimalariki 400 EUR
Zavarovanje 300 EUR
Letalske karte in viza 3.000 EUR
Bivanje, prehrana, notranji prevozi 2.000 EUR
Investicija v izboljšanje klinike 1.000 EUR
Drugo (promocijski material, …) 500 EUR
SKUPAJ 15.700 EUR

Finančni načrt smo pripravili s pomočjo predhodnih odprav v Majiwo.